LMK Varnsdorf

2024

Zápis členské schůze 22. 3. 2024
Zpráva o činnosti LMK za rok 2023
Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2024

2023

Výkonový žebříček LMK 2023
Zápis z členské schůze 17. 2. 2023
Zpráva o činnosti LMK za rok 2022
Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2023

2022

Výkonový žebříček LMK 2022
Zápis z členské schůze 9. 9. 2022
Zápis z členské schůze 18. 2. 2022
Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2021

Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2022


2021

Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2020
Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2021
Létání s modely letadel řízených rádiem v roce 2021 – Nařízení komise EU 2019/947
Úprava legislativy začíná dnes – Svaz modelářů ČR – Klub Leteckých Modelářů ČR

Účet LMK Varnsdorf
Výkonový žebříček LMK 2021


2020

Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2020
Zápis z členské schůze konané 14. 2. 2020 
Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2019
Létání s modely letadel řízených rádiem v roce 2020Nařízení komise EU 2019/947
Výkonový žebříček LMK 2020


2019

Zápis z členské schůze konané 22. 2. 2019
Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2018

Byla zvolena také nová Rada Klubu (dříve výbor) z řad dobrovolníků ve složení: (GDPR přezkoumáno)

Statutární předseda pan Miroslav Procházka; prochajdamirek@seznam.cz, 739 520 138

Rada spolku
Rudinský Stanislav – srudinsky.vdf@seznam.cz, místopředseda
Studený Rudolf – RudStud@email.cz, předseda kontrolní komise
Řezníček Miroslav – mirek@varnsdorf.net, pokladník
Lupoměský Pavel – lupino@varnsdorf.net
Svoboda Vladimír – nih@seznam.cz, 607 807 222
Pecinovský Jan – jpecin@seznam.cz
Skurčák Petr – skurcakp@seznam.cz
Cimpl Jaromír – koumak.cimpl@seznam.cz
Šefčíková Marta – sefcikova.m@seznam.cz


2017

Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2016

Výroční členská schůze modelářského klubu Varnsdorf se konala 20.1.2017 ve spolkové místnosti informačního střediska Varnsdorf, jehož adresa, Otáhalova 1260, je dnem 6. 1. 2017 také oficiální adresou LMK Varnsdorf p.s. s platným IČ 64676498. Na jednání se dostavilo 62 % členů klubu. Celkem má LMK k 1.1.2017 77 členů (36mládež, 23 výdělečně činní, 13 důchodci, 6 studenti), nově přijato 7 členů, jeden zemřel a 8 vystoupilo z našich řad. Slavnostně dekorování byli tito noví členové: Huk Miroslav, Thieme Josef, Thieme Václav, Šulc Vít a Šulc Václav.

V průběhu roku se nám podařilo splnit všechny plánované akce. Připomínám některé významnější akce a sportovní úspěchy. Severní ligu házedel v Liberci a Nejsevernější házedlo v Mikulášovicích ovládli: Stanislav Rudinský, Štohanzl Jan v seniorech. Nelepší ze žáků Řezníček Miloslav, Šulc Václav, Petrásek Vojtěch, Šusta Jiří, Huk Miroslav. Celkem se zapojilo do těchto zimních soutěží házedel 25 členů klubu.

Soutěže volných modelů – Pepova jarní – 70 soutěžících v osmi kategoriích – nejlepší naši:

Házedla:
m.:         1. Šulc Václav, 2. Thieme Josef, Hladíková Julie
sž.:         2. Řezníček Miloslav
jun.:       3. Pecinovský David
sen.:      3. Rudinský Stanislav
P 30:
mž.:       1. Hladíková Julie
sž.:         3. Staudigelová Sarah
jun.:      1. Jára David
sen.:      1. Formánek Pavel. 2. Belo Eugen
F1G:
sen.:      1. Formánek Pavel
F1H:
mž.:       1. Šulc Václav
sž.:         1. Szollosi David
sen.:      1. Rudinský Stanislav

Halový Žuch – Sportovní hala Vilémov:

F1N:
jun.:      2. Jára David
sen.:      2. Rudinský Stanislav
A6:
mž.:       1. Šulc Václav
sž.:         3. Petrásek Vojtěch
jun.:       1. Jára David
sen.:      1. Belo Eugen. 3. Formánek Pavel

Krajský přebor mládeže Ústecka – Česká Lípa – pořádal LMK Varnsdorf – 22 soutěžících:

hmž.:     1. Šulc Václav, 2. Moudrý Lukáš, 3. Svoboda Albert
sž.:         1. Petrásek Vojtěch, 2. Řezníček Miloslav, 3. Szollosi David
P30:
mž.:       2. Hladíková Julie
sž.:         2. Staudigelová Sarah
F1H:
mž.:       Šulc Václav
sž.:         2. Petrásek Vojtěch, 3. Szollosi David
Vystřelovadla:
mž.:       1. Kudla Vít, 2. Moldán Vojtěch
sž.:         2. Szollosi David

Po skončení krajských kol se nominovali na MČR Ml. 2016 tito naši členové: Jára, Staaudigelová, Řezníček, Szollosi, Petrásek, Šulc.

Na samotném mistrovství pak umístění našich:

Kategorie P30 (modely na gumový pohon)
žáci: 17. místo Staudigelová Sarah – 297sec., 18. místo Šulc Vít – 286sec.
junioři: 3. Jára David – 447sec.
Startovalo 20 závodníků.
Kategorie H (házecí kluzáky)
starší žáci: 9. místo Řezníček Miloslav – 246 sec., 14. místo Petrásek Vojtěch – 190 sec., 16. místo Szollosi David – 177 sec.
Startovalo 39 závodníků.
Kategorie F1G (modely na gumový pohon dle pravidel FAI) letos se létala poprvé.
žáci: 6. místo Staudigelová Sarah – 249 sec., 7. místo Szollosi David – 235 sec.
junioři: 1. místo Jára David – 560 sec.

Závěr soutěžní sezóny volných modelů byly soutěže ve Vlašimi a v Kardašově Řečici.

MČR – Vlašim
F1H: 17. místo Rudinský Stanislav – 431 sec.
F1G: 5. místo. Formánek Pavel – 576 sec., 7. místo Belo Eugen – 538 sec., 12. místo Bartík Josef – 462 sec
MČR – Kardašova Řečice
H: 18. místo Rudinský Stanislav  – 329 sec.
P30: 2. Belo Eugen – 647 sec., 9. Formánek Pavel – 400 sec., 15. Bartík Josef – 288 sec.
MČR halových modelů – Sportovní hala Mělník
A6: 1. místo Belo Eugen – 11 min. 33 sec., 8. místo Formánek Pavel – 7 min. 52sec.
P3: 9. místo Belo Eugen – 13 min 28sec., 10. místo Formánek Pavel – 12 min. 17sec.

Neméně důležité soutěže v roce 2016 absolvovali i upoutaní modeláři. Největší byla Varnsdorfská, složená ze soutěže F2B Světového poháru Bohemia Saxoni Aerobatic. Dále Upoutané školní létaná o pohár Tolštejnského panství a mistrovství české republiky upoutaných maket kategorie F4B a SUM.

F2B – zvítězil Zbyněk Krafčik 2215,26 bodu, druhé místo obsadil Jiří Vejmola 2203,92bodu a na třetím místě Borzacky Krystian z Polska – celkem létalo 14 závodníků z Česka, Polska, Slovenska a Německa.

UŠ (upoutané školní) nejpočetněji obsazená kategorie (34 závodníků všech věkových kategorií) Ml. žáci – 1. místo Svoboda Albert, 2. Skurčák Petr ml. – létalo 5 mladších žáků. St. žáci – 1. Ledžinský, 2. Sivák, 3. Tolín – všichni LMK Humenné, Slovensko. Celkem létalo 10starších žáků, naši obsadili poslední místa.

Junioři – 1. Sobotka (Svitavy), 2. Hoblík Marek (Rakovník),3. Šindelka (Svitavy), 4. Jára David, 6. Pecinovský David, 7. Cimpl Jaromír.

Senioři – 1. Svoboda Vladimír, 2. Hoblík Richard, Hoblík Jaromír (oba LM Rakovník), Skurčák Petr st. a Motl Ondřej uzavírali dvanáctičlenné soutěžní pole.

F4B MČR maket dle pravidel FAI nastoupilo 12 soutěžících (4x Polsko, 2x Německo, zbytek Česká republika).
1. místo Roman Kutmon (Nymburk),
2. Grzelski Jerzy (Avia-Poznaň-Polsko),
3. Šťastný Václav (LMK Kladno).
SUM MČR sportovních maket dle národních pravidel ČR nastoupilo 12 soutěžících (2x Slovensko, 1x Německo, ostatní ČR).
1. místo Kutmon Roman (Nymburk),
2. místo Skurčák Petr st. (LMK Varnsdorf),
3. místo Kocur Tomáš (Meteor Havířov),
6. místo Motl Ondřej (LMK Varnsdorf)

Tato velká dvoudenní akce byla výrazně podpořena grantem Města Varnsdorf a SMČR. Je nutné poděkovat všem obětavcům z řad pořadatelů LMK Varnsdorf, zvláště pak pánům Svobodovi, Řezníčkovi, Pecinovskému a Procházkovi. Celá akce byla velmi dobře hodnocena závodníky i diváky.

V uplynulém roce se upoutaní modeláři zúčastnili celkem 10 soutěží v kategoriích UŠ, SUM, F4B. Nejlépe si vedli Svoboda Vladimír, Svoboda Albert, Petr Skurčák st. Mimo předních umístění na domácích soutěžích se na otevřeném Mistrovství Slovenska umístil v kategorii UŠ na 3. místě mezi žáky Svoboda Albert a v téže kategorii mezi seniory Svoboda Vladimír zvítězil, celkem se účastnilo 17 závodníků.

Na otevřeném Mistrovství Německa v kategorii F4B (upoutané makety) se Petr Skurčák umístil na 4. místě při 11 účastnících. Úspěšný byl Petr Skurčák i na Memoriálu Piotra Zawady v polském Lešně, kde skončil na 3. místě při účasti 13soutěžících. Dorost upoutaných modelářů se účastnil i soustředění talentované mládeže ve Svitavách, které bylo zakončeno soutěží, v kategorii Thieme Josef skončil na 4 místě. Dobré vystoupení našich modelářů bylo i největší saské hale v Senftenbergu – dobrý dojem zanechal hlavně nejmladší upoutaný dorost (Svoboda Albert, Pecinovský Adam a David). V průběhu celého roku 2016 jsme jako klub dali nejvíce peněz, mimo soutěží, na materiál pro stavbu upoutaných modelů. Na sezonu 2017 je připravena stavba soutěžních modelů UŠ.

Nedílnou součástí činnosti klubu je i každoročně organizovaný tábor pro talentovanou mládež na letišti Raná u Loun. Vloni se účastnilo 14 mládežníků a deset seniorů, tábor slouží i pro výcvik instruktorů. Závěrem roku se podařilo zorganizovat i výstavku plastikových modelů.

Hodnocení sportovní činnosti je nejlépe vyjádřeno žebříčky sportovců v jednotlivých kategoriích za rok 2016:

Házedla:
ml. žáci – 7. místo Šulc Václav, 10. Šusta Jiří, 11. Šulc Vít, 15. Kudla Vít, 17. Hladíková Julie, 18. Thieme Josef, 20. Marek Antonín, 21. Lotocký Richard, 24. Moldán Vojtěch, 25. Lebeda Matěj, 30. Svoboda Albert, 2. Maršál Tomáš, 33. Thieme Václav – hodnoceno 34 soutěžících.
st. žáci – 5. Řezníček Miloslav, 19. Petrásek Vojtěch, 22. Szollosi David,24. Lupoměský     Pavel – hodnoceno 27 soutěžících.
junioři – 10. Huk Miroslav – hodnoceno 11 soutěžících.
senioři – 7. Rudinský Stanislav, 18. Štohanzl Jan – celkem 53 soutěžících
P30:
ml. žáci – 9. Šulc Vít, 11. Hladíková Julie – hodnoceno 12 soutěžících.
st. žáci – Staudigelová Sarah
junioři – 1. Jára David – 4 soutěžící.
senioři – 4. Belo Eugen, 11. Formánek Pavel – hodnoceno 21 soutěžících.
F1H:
Senioři – 23. Rudinský Stanislav – hodnoceno32 soutěžících
F1G:
Senioři – 12. Formánek Pavel – hodnoceno 19 soutěžících.
A6:
žáci – 4. Petrásek Vojtěch, 6.Hladíková Julie, 7. Szollosi David, 8. Staudigelová Sarah,
9. Šulc Václav – hodnoceno 9 soutěžících, celkem létalo 16.
junioři – 2. Jára David, 4. Cimpl Jaromír
senioři – 1. Belo Eugen, 4. Formánek Pavel, 7. Rudinský Stanislav, 8. Bartík Josef, celkem hodnoceno 14 závodníků.
F1N:
žáci – 19. Hladíková Julie – hodnoceno 25 závodníků.
junioři – 4. Jára David – hodnoceno 8 soutěžících.
senioři – 6. Rudinský Stanislav, 36. Bartík Josef – hodnoceno36.
F4B:
senioři – 3. Skurčák Petr st – celkem 4 hodnocení a 7 létalo.
SUM:
senioři – 3. Skurčák Petr st. – celkem 4 hodnocení a 11 létalo.
:
žáci – 3. Svoboda Albert, 4. Skurčák Petr ml., 6. Thieme Josef – létalo 14 soutěžících.
junioři – naši Jára a Cimpl nestihli odlétat 3 soutěže.
senioři – 4.Svoboda Vladimír – hodnoceno 7 závodníků a létalo 14.

F3D v nejlepším teamu nejrychlejších RC modelů pro závod kolem pylonů se drží        František Hovorka (již dvojnásobný mistr světa v této kategorii).

Důležitou částí činnosti našeho LMK je vedení kroužků mládeže, které v průběhu roku 2016 navštěvovalo 26 žáků (6 CDM Česká Kamenice, 6 DDM Rumburk a 14 v DDM Varnsdorf) a dalších 7 žáků vyvíjelo stavební a soutěžní činnost se svými modelářskými tatínky.

V závěru této správy bych rád poděkoval za celoroční práci nejen členům výboru, ale i všem obětavcům z klubu, kteří pomáhali při realizaci jednotlivých akcí.


2014

Zpráva o činnosti LMK Varnsdorf za rok 2013

V současné době je v našem klubu 66 registrovaných členů, z toho je 21 mládežníků do 18 let, 13 důchodců a 32 seniorů. Soutěžně aktivních členů je 32 a z toho 23 žáků. Dále potom k nám patří čestní členové Jaroslav Sedláček, Walter Bárta, Jan Thoricht, Vladimír Holeček
Do výkonnostních žebříčků splnilo podmínky pouze 9 žáků a 9 seniorů.

Plánované úkoly pro rok 2013 jsme plnily takto:

Práce s Mládeží.

Máme pod přímou patronací celkem čtyři kroužky mládeže s počtem 22členů a to v DDM Varnsdorf, DDM Rumburk,CDM Česká Kamenice a ZŠ Bílý Kostel a samostatně pracuje v klubu dalších 6 mládežníků. Každému z kroužků věnovali naši instruktoři nejméně 70 hodin, není uveden čas na soutěžích a čas strávený přípravou práce kroužků, zajišťováním materiálů atp. Pro kroužky jsme zajistily stavebnice volných modelu kategorií A6, F1A, A3, P30 a H za celkem17500, na financování se větší částí podílely domy dětí.

V průběhu roku se zúčastnili žáci cca 6-ti soutěží, vyvrcholením pak bylo MČR Mládeže, kde se nejlépe umístil David Jára na 4.místě (ze 23 účastníků) v kategorii P30. Umístění ostatních naších zástupců bylo v druhé polovině startovního pole.

V DDM Varnsdorf máme fungující klubovnu spolu se šachovým klubem při DDM, těchto 70m2  nám slouží i jako metodické středisko pro rozvoj modelářského sportu ve šluknovském výběžku. Díky městu Varnsdorf si klubovnu opravdu užíváme. Mimo jiné se zde uskutečnily dva kurzy začátečníků modelářství ve spolupráci s Technickou Universitou v Liberci.

Akce pořádané naším klubem v roce 2013.

Varnsdorfská Halovka pořádaná ve sportovní hale za účasti 15 předních modelářů v kategorii rádiem řízených halových akrobatických modelů RCEA. I když byla akce málo propagovaná přesto se přišla do haly podívat asi padesátka diváků. Z našich zástupců se umístil na 4.místě Jindra Štrubinský, 6. skončil Miroslav Navrátil, 7. Pianka Milan, 8. Pianka Roman.

Soutěž volných modelů „Pepova Jarní“ jsme pořádali v České Lípě za účasti 70 soutěžících v pěti kategoriích.

Výsledky našich borců:

Házedla Mladší žáci 1. Hofman, 2. Řezníček, 3. Šulc Vít  Starší žáci 1.David Jára, 2. Miroslav Huk, 3. Novák  Senioři 2. Rudinský, 3. Štohanzl
Kluzáky A3  mladší žáci Lupoměský, Řezníček, Šulc Vít   Junioři Šulc Jan

P30 žáci 1.Jára David, Sára Staudigelová  senioři 1. Belo, 2. Formánek

F1H  žáci  1. Semerád, 2. Hofman, 3. Bártíková  Senioři 5. Rudinský, 7. Bartík

F1G senioři 1. Belo, 3. Formánek

Akci zajišťovavo 8 členů klubu.

Další akcí byl Pohár Tolštejnského Panství jako veřejná soutěž upoutaných modelů v kategoriích US, SUM a F4B. soutěže se zúčastnilo celkem 37 soutěžících, mezi kterými byli i dva ze Slovenska a tři junioři ze sousedního Německa. Soutěž proběhla za pěkného počasí ve sportovním areálu v Dolním Podluží. Za LMK Varnsdorf soutěžili

V kategorii UŠ     Žáci: Jára, Pecinovský David, Cimpl, Svoboda Albert.  Senioři: Svoboda Vladimír a Pecinovský Jan

V Kategorii F4B soutěžilo 8 závodníků (náš zástuce Petr Skurčák) a v kategorii SUM 14 závodníků za nás Jen Skurčáci a Svoboda.

Akce byla hodnocena dobře jak závodníky tak příchozími návštěvníky z blízkého okolí.

Soustředění talentované mládeže na letišti Aeroklubu Raná u Loun spojené s tréninkovým pobytem seniorů našeho klubu.Účast 12 žáků a 12 seniorů. Létalo se s modely kategorie P30, F1H, H, RCEA, UŠ a  F2B. Poplatek za pobyt na táboře byl 4500 Kč za účastníka. Sportovní soutěže připravil kamarádi z LMK Vilémov, jehož zástupci se každoročně účastní tohoto soustředění.

Setkání historiků na letišti UL Chřibská 30.8.2013.

Pochlubit se krásnými modely a předvést je v letu přišlo cca 15.  příznivců Klubu historických modelů a motorů. Dobrou pohodu narušila pouze havárie při nepodařeném přistání jednoho z domácích modelářů.

Uznání a poděkování patří vedoucím kroužků: Řezníček, Procházka, Šulc, Bartík, za organizaci kolem haly pí. Ruďákové, za trenérskou činnost Svobodovi, Piankovi, Rudinskému.

Poděkování patří i pánům Sádlovi, Řezníčkovi a novému členu klubu, plastikáři panu Sieberovi Miloslavu za přípravu a následnou realizaci zdařilé výstavy plastikových modelů v městské knihovně.

Pro klub celoročně pracoval výbor ve složení: Pecinovský Jan, Svoboda Vladimír, Rudinský Stanislav, Skurčák Petr, Lupoměský Pavel, Studený Rudolf, Bartík Josef a Krejčí Jaroslav.

Uveřejnili jsme několik článků v tisku.