Výstava modelů

Leteckomodelářský klub Varnsdorf pořádá pravidelně každý rok před Vánoci výstavu prací svých členů, především pak modelů letadel všech kategorií.

Ani letos v covidové době tomu nebylo jinak. „Modelářství je třeba propagovat“. Spolu s kolegy z klubu jsme dovezli do Domu dětí a mládeže v Rumburku, a vystavili, na 40 modelů letadel doplněných několika loděmi a vozidly.

Ty nejmenší modely měly rozpětí sotva 20 cm a váhu několika gramů, ty největší rozpětí 4 m, nebo váhu téměř 8 kg. Rozsah modelářských kategorií varnsdorfského klubu modelářů je veliký, vystavovány byly volné modely, upoutané modely a v dnešní době nejpopulárnější dálkově ovládané modely. K vidění ale byly např. i plastikové modely.

Nechyběla ani výstava prací dětí z modelářských kroužků, které ve Varnsdorfu a Rumburku  vedeme. Účast návštěvníků sice nepřekročila číslo 30, ale každý zájemce se počítá. Především ten dětský. Vždyť právě z nich mohou v budoucnu vzejít noví modeláři.

Díky všem kolegům kteří modely zapůjčili, pomohli s instalací výstavy, nebo s dozorem při výstavě.

                                                                                                                                  MP

Napsat komentář