70 let od založení klubu

thumbnail_image005

Ne všichni asi víte ,že letos je tomu 70 let kdy se začala psát historie  Letecko modelářského  klubu Varnsdorf , našeho klubu …
V roce 1949 při tehdejším Aeroklubu Republiky Československé ve Varnsdorfu byl založen první modelářský kroužek . O jeho založení a vedení byl tehdy požádán pan Vladimír Holeček , který spolu s prvními členy začali na kroužku v objektu Aeroklubu pracovat .
A s drobnými obměnami  fungují modelářské kroužky a celý klub  do dnes .
V letošním roce má náš klub 70 členů z toho 24 dětí a pracujeme ve třech modelářských kroužcích – 2x ve Varnsdorfu a 1x v Rumburku.
Bez obětavé práce všech dobrovolníků by tomu tak ale nebylo . Vzpomeňme alespoň některé důležité osobnosti z čela klubu:  je to již zmíněný Vladimír Holeček , Jaromír Blaschke , Pavel Tomanec, Jaroslav Brož, Bohuslav Jecha, ing. Josef Bartík, ale i mnoho dalších jejichž výčet by byl velmi dlouhý.
Velké poděkování proto patří všem kteří se na aktivitách klubu a kroužků podíleli v minulosti  , podílejí  dnes a budou podílet i příštích letech .
Protože bez výchovy mladých modelářů a práce okolo klubu náš krásný koníček zanikne …………….
Přeji našemu klubu mnoho dalších úspěšných let
Klubová trika pro členy klubu
V souvislosti s výročím klubu ale i proto abychom zase měli klubová trička a byli vidět jak na soutěžích tak i na jiných akcích, mám pro všechny členy klubu nová trička připravená .
Podmínkou bezplatného získání  je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2019
Vyzvednout si je můžete v klubovmě ve Varnsdorfu, Otáhalova 1260,  v termínu  středa 19.6. a  čtvrtek 20.6.     od 16 do 18,00 hod

Ne všichni asi víte, že letos je tomu 70 let od doby, kdy se začala psát historie Letecko modelářského klubu Varnsdorf, našeho klubu …

V roce 1949 při tehdejším Aeroklubu republiky Československé ve Varnsdorfu byl založen první modelářský kroužek . O jeho vznik a vedení byl tehdy požádán pan Vladimír Holeček, který spolu s prvními členy začal na kroužku v objektu Aeroklubu pracovat. S drobnými obměnami fungují modelářské kroužky a celý klub dodnes. V letošním roce má náš klub 70 členů, z toho 24 dětí, a pracujeme ve třech modelářských kroužcích – dva ve Varnsdorfu a jeden v Rumburku.

Bez obětavé práce všech dobrovolníků by tomu tak ale nebylo. Vzpomeňme alespoň některé důležité osobnosti z čela klubu:  je to již zmíněný Vladimír Holeček , Jaromír Blaschke, Pavel Tomanec, Jaroslav Brož, Bohuslav Jecha, Ing. Josef Bartík, ale i mnoho dalších jejichž výčet by byl velmi dlouhý. Velké poděkování proto patří všem, kteří se na aktivitách klubu a kroužků podíleli v minulosti, podílejí dnes a budou podílet i v příštích letech.

Protože bez výchovy mladých modelářů a práce okolo klubu náš krásný koníček zanikne …

Přeji našemu klubu mnoho dalších úspěšných let!

Klubová trika pro členy klubu

V souvislosti s výročím klubu, ale i proto abychom zase měli klubová trička a byli vidět jak na soutěžích, tak i na jiných akcích, mám pro všechny členy klubu nová trička připravená. Podmínkou bezplatného získání je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2019. Vyzvednout si je můžete v klubovně ve Varnsdorfu, Otáhalova 1260, ve středu 19. 6. a čtvrtek 20. 6. od 16 do 18 hodin.

thumbnail_image006

Miroslav Procházka

předseda klubu

Napsat komentář