Provozní řád letiště Chřibská

Zásady bezpečného provozu leteckých modelů na letišti ultralehkých letadel ve Chřibské

 1. Při příjezdu na letiště oznámit přítomnost a záměr řídícímu letového provozu, pokud je přítomen na letišti nebo v hangáru.
 2. Při příjezdu na letiště parkovat vozidla ve dvou řadách před depem modelů (označeným modrým sloupkem, pomyslná hranice podél letištní plochy).
 3. Depo modelů rozvíjet na ploše mezi červeným a modrým kolíkem (pomyslný pás podél letištní plochy).
 4. V depu složit nebo rozložit model, odzkoušet, připravit k letu a zařadit do řady modelů připravených k letu, podél červené hranice (takto vzniká přehledné letové pořadí).
 5. Letové pořadí lze dohodnout i se startérem, kterého si určí účastníci, aby bylo možné létat s různými modely v různých režimech a přitom bezpečně vůči letovému provozu, zdraví účastníků a majetku účastníků.
 6. Létání probíhá v určeném letovém prostoru dle situačního obrázku. Letový prostor lze určit i dohodou mezi piloty a vždy se startérem, potažmo s řídícím letového provozu.
 7. Letový prostor modelářského letiště piloti striktně dodržují v zájmu bezpečí vlastní osoby, bezpečí letového provozu a bezpečí majetku. Vylétnutí z prostoru koriguje startér. Při nalétnutí modelu nad depo, hangár a parkoviště aut signalizují všichni, kdo tuto mimořádnou situaci zpozorují (zapísknutím, trumpetkou, pokřikem „pozor“ či troubením klaksonu automobilu). Po přistání se pilot omluví za nebezpečnou situaci a vysvětlí okolnosti startérovi i ostatním.
 8. Po přistání pilot urychleně vyklidí letištní plochu a umístí model do depa, aby se nestal terčem pro přistání jiného modelu.
 9. Upoutané modely mohou vytýčit část depa pro lankování. Let upoutaného modelu jistí vždy mechanik (sleduje vnější provoz a signalizuje pilotovi). Po přistání urychleně vyklidí letištní plochu pilot s pomocí mechanika.
 10. Větší počet modelů na ploše i ve vzduchu musí piloti předem dohodnout a pak piloti stojí vedle sebe na dohled a doslech, aby během letu mohli odvrátit nebezpečí při mimořádné události. Modely a jejich pohonné a řídící jednotky odpovídají normám pro modely provozované v ČR.
 11. Ukončení létání či letového dne, kdy modeláři odjíždějí postupně, poslední zamyká závoru u letiště. Zamykání lze po dohodě nechat na členy hangáru ultralehkých letadel, pokud jsou přítomni.
 12. Účastníci létání udržují pořádek na celé ploše letiště, případné odpadky odvážejí z letiště.
 13. Tento doporučený řád letiště dodržují všichni závazně, aby se vyloučilo poškození zdraví, majetku svého i ostatních účastníků létání. Doporučený řád platí jeden kalendářní rok, dále může být zdokonalen na základě okolností či připomínek od ostatních účastníků.
 14. Seznámení se zásadami bezpečného provozu leteckých modelů na letišti ve Chřibské bude prováděno na členské schůzi LMK Varnsdorf minimálně 1x za rok.

Výklad pojmů:

Řídící letového provozu: majitel letiště či pilot UL letounu, působící v hangáru a připravující se na létání (všichni modeláři podléhají jeho požadavkům, domlouvá se se startérem o organizování společné činnosti pomocí povelů, klaksonů, párem vysílaček či mobilním telefonem). Při nespolupráci či za závažné porušení zásad chování může modeláře z letiště vykázat i trvat na vyklizení celého letiště.

Startér: Starší modelář, člen klubu, první létající pilot na modelářském letišti (domlouvá činnost s řídícím letového provozu, dbá na pořadí modelů, vyklízení letištní plochy, upozorní pilota na nebezpečné létání, může pilotovi nařídit urychlené přistání či zkrácení letového času. Při větší akci označíme startéra reflexní vestou).

Plocha modelářského letiště: Vysekaná část letiště určená pro vzlet a přistání modelů.

Depo: Podélný pás od červeného k modrému kolíku (je nutné zabezpečit nepoškození připravovaných modelů.

Parkoviště: Podélný pás od modrého kolíku k cestě (nejbezpečnější zóna vhodná pro rodinná sezení, diváky, děti, manželky, pejsky).

Na těchto zásadách bezpečného provozu se shodli zástupci letiště Chřibská

Mgr. Vít Friml

zástupci LMK Varnsdorf

Ing. Josef Bártík

Ostatní návštěvníci podléhají tomuto režimu a zásady lze nastudovat na tabuli, umístěné na letišti.

PROVOZ MOTOROVÝCH MODELŮ POVOLEN:

PONDĚLÍ – SOBOTA 10:00 – 20:00 HODIN
NEDĚLE 14:00 – 20:00 HODIN

nová-verze-letiště2