Přijďte mezi nás …

Leteckomodelářské kroužky našeho klubu pro školní rok 2018/2019
Náplní  Kroužku leteckých modelářů je naučit děti  jak stavět létající modely letadel.
Naučit je základní postupy práce s jednoduchým nářadím a zdokonalit zručnost dětí při práci.
S postavenými modely se zůčastnujeme  soutěží v příslušných věkových kategoriích dle kalendáře soutěží .
Děti si s sebou přinesou  tyto pracovní pomůcky:
-Modelářský nůž nebo 10mm lámací nůž
-Nůžky
-Trojuhelník s ryskou
-Obyčejnou tužku č.1
-Plochý štětec šíře cca 20mm
Pracovní pomůcky budou mít děti uložené na kroužku
Doporučujeme pracovní oblečení – pracujeme s lepidly a laky
Mobilní telefony – pokud telefon děti musejí nosit ,   bude po dobu kroužku uložen u vedoucího modelářského kroužku.
Leteckomodelářský kroužek Rumburk
zahajujeme  od 1.10.2018
místo konání : DDM Rumburk
termín konání : každé pondělí od 16,00 -18,00
Vedoucí : Miroslav Procházka
věk:  od 9 let
Přihlásit se můžete  v DDM Rumburk
Leteckomodelářský kroužek Varnsdorf
zahajujeme  od 10.10.2018
místo konání : klubovna DDM Varnsdorf
termín konání : každou středu a čtvrtek  od 16,00 -18,00
Vedoucí : Stanislav Rudinský
věk:  od 9 let
Přihlásit se můžete  v DDM Varnsdorf

Leteckomodelářské kroužky našeho klubu pro školní rok 2018/2019

Náplní kroužku leteckých modelářů je naučit děti  jak stavět létající modely letadel, naučit je základní postupy práce s jednoduchým nářadím a zdokonalit zručnost dětí při práci.

S postavenými modely se zúčastňujeme  soutěží v příslušných věkových kategoriích dle kalendáře soutěží.

Děti si s sebou přinesou tyto pracovní pomůcky:

– modelářský nůž nebo 10 mm lámací nůž

– nůžky

– trojúhelník s ryskou

– obyčejnou tužku č. 1

– plochý štětec šíře cca 20 mm

Pracovní pomůcky budou mít děti uložené na kroužku. Doporučujeme pracovní oblečení – pracujeme s lepidly a laky.

Mobilní telefony – pokud telefon děti musejí nosit, bude po dobu kroužku uložen u vedoucího modelářského kroužku.

prázdný řádek

Leteckomodelářský kroužek Rumburk

Zahajujeme od 1. 10. 2018

Místo konání: DDM Rumburk

Termín konání: každé pondělí od 16:00 do 18:00

Vedoucí: Miroslav Procházka    738 520 138

Věk: od 9 let

Přihlásit se můžete v DDM Rumburk

prázdný řádek

Leteckomodelářský kroužek Varnsdorf

Zahajujeme od 10. 10. 2018

Místo konání: klubovna DDM Varnsdorf

Termín konání: každou středu a čtvrtek od 16:00 do 18:00

Vedoucí: středa  Vít Privara  732 555 088

čtvrtek   Stanislav Rudinský   723 351 959

Věk: od 9 let

Přihlásit se můžete v DDM Varnsdorf