Pepova Jarní 2016

P R O P O Z I C E

Veřejná soutěž volných modelů „PEPOVA JARNÍ“

Pořádá LMK Varnsdorf v součinnosti s ostatními kluby šluknovského výběžku
Soutěž č. 222
Koná se dne 26.3.2016 na letišti aeroklubu Česká Lípa
GPS:14567751,50708978
Soutěžní kategorie : H,A3,P30,F1G,F1H,V,CO2
Přihlášky na místě do 9hod.,Vklad jednotný 60,-Kč za jednu kat. a 20,-Kč za
každou další.Pokud se nahlásíte telefonicky k účasti předem budu rád.
Časový průběh : 8.30-9.00 Zápis k účasti a nástup
9,30-14.30 Soutěžní lety
15,00-16,00 Rozlétání
16,30 Vyhlášení výsledků
První tři v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu
Nad dodržováním pravidel bude bdít sportovní komise, kterou určíme na nástupu.
Protesty jsou za 100,-Kč s písmem do rukou ředitele.
Občerstvení pořadatel nezajišťuje.

Dopravní prostředky musí zůstat na parkovišti.

Na Vaši hojnou účast se těší modelářské kluby
Varnsdorf,Vilémov,Mikulášovice