Výroční schůze LMK Varnsdorf

Pozvánka na výroční schůzi LMK

Výroční členská schůze se koná dne 29.1.2016 v klubově LMK od 17 hod.

Pro členy účast žádoucí , vítáni jsou i nečlenové.

Ve dnech 12,19 a 26.ledna 2016 od 10 do 14 hod je možné uhradit členské příspěvky pro rok2016,případně zaplatit známky za loňský rok v klubovně LMK Otáhalova 1260,Varnsdorf.

Každý se může závazně  vyslovit k dalšímu setrvání v klubu ,seznámit se s návrhem nových stanov ,nebo si připravit doplňují návrhy.Kdo se nepřihlásí a nezaplatí příspěvky klubu,u dlužníků i za rok 2015 do této členské schůze , hrozí mu vyškrtnutí.
Každý kdo obdrží tuto pozvánku je důrazně žádán o vyjádření na mail: bartik.vdf@seznam.cz nebo na tel:602 136 443
které by mělo znít takto:

1. zúčastním se výroční schůze
2.jsem ochoten pracovat ve výboru klubu,pokud budu zvolen
3.jsem ochoten stát se instruktorem mládeže
4.jsem  schopen a ochoten pomoci vlastním dopravním prostředkem při přepravě soutěžících na vybrané závody
5.nezúčastním se schůze z důvodů…………(nemoc,zaplacená dovolená atp.)
6.nezúčastním se -nechci být nadále členem klubu

Pozvánka na schůzi platí i pro modelářskou mládež,která navštěvuje kroužky modelářů v DDM Varnsdorf,CDM Č.Kamenice,DDM Rumburk.U mládeže do 15 let bude vyžadována účast někoho z rodičů.Protože se musí doplnit právní forma klubu na spolek,dle nového občanského zákoníku ,je účast nutná -podpora naší činnosti ze strany města a svazu je do značné míry závislá na našem počtu.

ing.Josef Bartík -předseda LMK Varnsdorf