Pozvánka

Všichni jste sedečně zváni na Výroční členskou schůzi klubu LMK Varnsdorf
která se bude konat dne 13.1.2012 v zasedací místnosti Domu Dětí a Mládeže ve Varnsdorfu od 18:00 hodin.
   Zváni jsou členové i nečlenové modelářského klubu.

Program jednání: Zpráva o činnosti za rok 2011
Plán činnosti na rok 2012
Volba výboru
Finannční zpráva za rok 2011
Diskuse
Závěr