Archive for the ‘Výbor’ Category

70 let od založení klubu

Pátek, Červen 14th, 2019

thumbnail_image005

Ne všichni asi víte ,že letos je tomu 70 let kdy se začala psát historie  Letecko modelářského  klubu Varnsdorf , našeho klubu …
V roce 1949 při tehdejším Aeroklubu Republiky Československé ve Varnsdorfu byl založen první modelářský kroužek . O jeho založení a vedení byl tehdy požádán pan Vladimír Holeček , který spolu s prvními členy začali na kroužku v objektu Aeroklubu pracovat .
A s drobnými obměnami  fungují modelářské kroužky a celý klub  do dnes .
V letošním roce má náš klub 70 členů z toho 24 dětí a pracujeme ve třech modelářských kroužcích – 2x ve Varnsdorfu a 1x v Rumburku.
Bez obětavé práce všech dobrovolníků by tomu tak ale nebylo . Vzpomeňme alespoň některé důležité osobnosti z čela klubu:  je to již zmíněný Vladimír Holeček , Jaromír Blaschke , Pavel Tomanec, Jaroslav Brož, Bohuslav Jecha, ing. Josef Bartík, ale i mnoho dalších jejichž výčet by byl velmi dlouhý.
Velké poděkování proto patří všem kteří se na aktivitách klubu a kroužků podíleli v minulosti  , podílejí  dnes a budou podílet i příštích letech .
Protože bez výchovy mladých modelářů a práce okolo klubu náš krásný koníček zanikne …………….
Přeji našemu klubu mnoho dalších úspěšných let
Klubová trika pro členy klubu
V souvislosti s výročím klubu ale i proto abychom zase měli klubová trička a byli vidět jak na soutěžích tak i na jiných akcích, mám pro všechny členy klubu nová trička připravená .
Podmínkou bezplatného získání  je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2019
Vyzvednout si je můžete v klubovmě ve Varnsdorfu, Otáhalova 1260,  v termínu  středa 19.6. a  čtvrtek 20.6.     od 16 do 18,00 hod

Ne všichni asi víte, že letos je tomu 70 let od doby, kdy se začala psát historie Letecko modelářského klubu Varnsdorf, našeho klubu …

V roce 1949 při tehdejším Aeroklubu republiky Československé ve Varnsdorfu byl založen první modelářský kroužek . O jeho vznik a vedení byl tehdy požádán pan Vladimír Holeček, který spolu s prvními členy začal na kroužku v objektu Aeroklubu pracovat. S drobnými obměnami fungují modelářské kroužky a celý klub dodnes. V letošním roce má náš klub 70 členů, z toho 24 dětí, a pracujeme ve třech modelářských kroužcích – dva ve Varnsdorfu a jeden v Rumburku.

Bez obětavé práce všech dobrovolníků by tomu tak ale nebylo. Vzpomeňme alespoň některé důležité osobnosti z čela klubu:  je to již zmíněný Vladimír Holeček , Jaromír Blaschke, Pavel Tomanec, Jaroslav Brož, Bohuslav Jecha, Ing. Josef Bartík, ale i mnoho dalších jejichž výčet by byl velmi dlouhý. Velké poděkování proto patří všem, kteří se na aktivitách klubu a kroužků podíleli v minulosti, podílejí dnes a budou podílet i v příštích letech.

Protože bez výchovy mladých modelářů a práce okolo klubu náš krásný koníček zanikne …

Přeji našemu klubu mnoho dalších úspěšných let!

Klubová trika pro členy klubu

V souvislosti s výročím klubu, ale i proto abychom zase měli klubová trička a byli vidět jak na soutěžích, tak i na jiných akcích, mám pro všechny členy klubu nová trička připravená. Podmínkou bezplatného získání je mít zaplacený členský příspěvek na rok 2019. Vyzvednout si je můžete v klubovně ve Varnsdorfu, Otáhalova 1260, ve středu 19. 6. a čtvrtek 20. 6. od 16 do 18 hodin.

thumbnail_image006

Miroslav Procházka

předseda klubu

Pozvánka na Členskou schůzi LMK Varnsdorf 2019

Středa, Leden 2nd, 2019
na 22.2.2019  od 18.00  svoláváme pravidelnou členskou schůzi našeho modelářského klubu .
Členská schůze se bude konat v klubovně LMK ,Otáhalova 1260 Varnsdorf
Všichni jste srdečně zváni
Miroslav Procházka a členové výboru LMK Varnsdorf

thumbnail_LMK-VARNSDORFnncb

Na 22. 2. 2019 od 18.00 svoláváme pravidelnou členskou schůzi našeho modelářského klubu. Členská schůze se bude konat v klubovně LMK, Otáhalova 1260, Varnsdorf.

Všichni jste srdečně zváni.

prázdný řádek

Miroslav Procházka a členové výboru LMK Varnsdorf

Členové našeho klubu zvolili svého nového předsedu

Pátek, Září 21st, 2018
18.9.2018 proběhla členská schůze LMK Varnsdorf  na které byl zvolen nový předseda klubu
pan Miroslav Procházka
(kontakt:  prochajdamirek@seznam.cz)
dále byly odhlasována  rada klubu ve složení
Procházka Miroslav
Rudinský Stanislav
Studený Rudolf
Řezníček Miroslav
Lupoměský  Pavel
Svoboda Vladimír
Pecinovský Jan
Skurčák  Petr
Cimpl Jaromír
Ševčíková Marta
Novému předsedovi a celé radě přejeme hodně úspěchů , pevné nervy a dostatek volného času pro jejich práci
Celý zápis  z členské schůze najdete  ZDE

Dne 18. 9. 2018 proběhla členská schůze LMK Varnsdorf, na které byl zvolen nový předseda klubu

pan Miroslav Procházka (kontakt: prochajdamirek@seznam.cz 738 520 138)

prázdný řádek

Dále byla odhlasována rada klubu ve složení:

Rudinský Stanislav - srudinsky.vdf@seznam.cz, místopředseda

Studený Rudolf - RudStud@email.cz, předseda kontrolní komise

Řezníček Miroslav - mirek@varnsdorf.net, pokladník

Lupoměský Pavel - lupino@varnsdorf.net

Svoboda Vladimír - nih@seznam.cz, 607 807 222

Pecinovský Jan - jpecin@seznam.cz

Skurčák  Petr – skurcakp@seznam.cz

Cimpl Jaromír - koumak.cimpl@seznam.cz

Šefčíková Marta - sefcikova.m@seznam.cz

prázdný řádek

Novému předsedovi a celé radě přejeme hodně úspěchů, pevné nervy a dostatek volného času pro jejich práci.

Rada LMK Varnsdorf se schází pravidelně každé první úterý v měsíci v klubovně modelářského klubu ve Varnsdorfu

Celý zápis  z členské schůze najdete  ZDE.

Členská schůze LMK Varnsdorf

Pondělí, Srpen 27th, 2018

Dne 18. září 2018 od 18 hodin jsme nuceni svolat členskou schůzi našeho modelářského klubu za účelem volby nového předsedy klubu a členů výboru klubu. Vaše účast je důležitá pro platnou volbu nového předsedy, jenž bude pokračovat v práci, kterou začal a léta vykonával Ing. Josef  Bartík. Členská schůze se bude konat v klubovně LMK na adrese Otáhalova 1260, Varnsdorf.
Výbor navrhuje na post nového předsedy tyto 2 kandidáty :
Miroslav Procházka, r. 1969
Jan Pecinovský, r. 1973
Přestože zatím nemáme po p. Bartíkovi přístupné všechny dokumenty a složky, snažili jsme se dát do hromady kontakty na Vás všechny. Prosíme proto, pokud víte, že někdo další z klubu není v příjemcích e-mailu přepošlete tento e-mail dále a pošlete kontakt i nám, ať složíme aktuální kompletní kontakty členů LMK Varnsdorf.
Pokud je mezi Vámi někdo kdo by se  kromě členství v klubu  chtěl přímo podílet i na jeho organizaci a chodu jako člen výboru LMK Varnsdorf, ozvěte se mi prosím na níže uvedený kontakt. Uchazeče předložím výboru LMK k projednání. Děkuji.
Miroslav Procházka a členové výboru LMK Varnsdorf
kontakt
prochajdamirek@seznam. cz
+420 739 520 138

Dne 18. září 2018 od 18 hodin jsme nuceni svolat členskou schůzi našeho modelářského klubu za účelem volby nového předsedy klubu a členů výboru klubu. Vaše účast je důležitá pro platnou volbu nového předsedy, jenž bude pokračovat v práci, kterou začal a léta vykonával Ing. Josef  Bartík. Členská schůze se bude konat v klubovně LMK na adrese Otáhalova 1260, Varnsdorf.

Výbor navrhuje na post nového předsedy tyto 2 kandidáty :

stažený soubor

Miroslav Procházka, r. 1969

thumbnail_image005

Jan Pecinovský, r. 1973

Přestože zatím nemáme po p. Bartíkovi přístupné všechny dokumenty a složky, snažili jsme se dát do hromady kontakty na Vás všechny. Prosíme proto, pokud víte, že někdo další z klubu není v příjemcích e-mailu přepošlete tento e-mail dále a pošlete kontakt i nám, ať složíme dohromady aktuální kompletní kontakty členů LMK Varnsdorf.

Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se kromě členství v klubu chtěl přímo podílet i na jeho organizaci a chodu jako člen výboru LMK Varnsdorf, ozvěte se mi prosím na níže uvedený kontakt. Uchazeče předložím výboru LMK k projednání. Děkuji.

Miroslav Procházka a členové výboru LMK Varnsdorf

Kontakt

prochajdamirek@seznam. cz

+420 739 520 138

Pozvánka na výroční členskou schůzi Modelářského klubu Varnsdorf

Úterý, Leden 2nd, 2018

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Modelářského klubu Varnsdorf

která se koná

dne 12. ledna 2018 od 17 hodin

ve spolkové místnosti a prostorech klubovny LMK, Otáhalova 1260 ve Varnsdorfu

(bývalá průmyslovka, nyní INFO centrum a knihovna)

Vítáni jsou i zájemci z řad veřejnosti a rodiče žáků jejichž dítka navštěvují v domech dětí Česká Kamenice, Rumburk a Varnsdorf modelářské kroužky.

V průběhu schůze lze zaplatit členské příspěvky, případně získat již zaplacenou členskou známku.

Program schůze:

1. uvítání a zpráva o činnosti za rok 2017

2. zpráva revizní komise

3. návrh plánu činnosti na 2018

4. návrh na doplnění výboru a přijetí nových členů

5. volba delegátů na celostátní konferenci SMČR

6. diskuse.

7. usnesení a závěr

prázdný řádek

Jménem výboru LMK Varnsdorf

Ing. Josef Bartík

Výborová schůze

Čtvrtek, Leden 5th, 2012

Mimořádná schůze výboru Dne 24.1.2012 od 17,45 v klubovně DDM

Zápis z Výroční členské schůze LMK Varnsdorf

Sobota, Leden 29th, 2011

zápis ke stažení – zde

Schůze výboru LMK

Sobota, Leden 29th, 2011

Výborová schůze se koná v Pátek 4.2.2011 v 18:15 v klubovně v DDM Varnsdorf

Schůze Výboru LMK

Středa, Leden 26th, 2011

Výborová schůze se koná v Pátek 28.1.2011 v 18:15 v klubovně v DDM Varnsdorf