Archive for the ‘Výbor’ Category

Pozvánka na výroční členskou schůzi Modelářského klubu Varnsdorf

Úterý, Leden 2nd, 2018

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Modelářského klubu Varnsdorf

která se koná

dne 12. ledna 2018 od 17 hodin

ve spolkové místnosti a prostorech klubovny LMK, Otáhalova 1260 ve Varnsdorfu

(bývalá průmyslovka, nyní INFO centrum a knihovna)

Vítáni jsou i zájemci z řad veřejnosti a rodiče žáků jejichž dítka navštěvují v domech dětí Česká Kamenice, Rumburk a Varnsdorf modelářské kroužky.

V průběhu schůze lze zaplatit členské příspěvky, případně získat již zaplacenou členskou známku.

Program schůze:

1. uvítání a zpráva o činnosti za rok 2017

2. zpráva revizní komise

3. návrh plánu činnosti na 2018

4. návrh na doplnění výboru a přijetí nových členů

5. volba delegátů na celostátní konferenci SMČR

6. diskuse.

7. usnesení a závěr

prázdný řádek

Jménem výboru LMK Varnsdorf

Ing. Josef Bartík

Výborová schůze

Čtvrtek, Leden 5th, 2012

Mimořádná schůze výboru Dne 24.1.2012 od 17,45 v klubovně DDM

Zápis z Výroční členské schůze LMK Varnsdorf

Sobota, Leden 29th, 2011

zápis ke stažení – zde

Schůze výboru LMK

Sobota, Leden 29th, 2011

Výborová schůze se koná v Pátek 4.2.2011 v 18:15 v klubovně v DDM Varnsdorf

Schůze Výboru LMK

Středa, Leden 26th, 2011

Výborová schůze se koná v Pátek 28.1.2011 v 18:15 v klubovně v DDM Varnsdorf